Email Us

Hiện nhà máy

Với một khu vực sản xuất bởi 50000m, chúng tôi có thể lắp thêm thêm 50đơn vị thiết bị cùng một lúc. (

) Nếu các bạn tham gia một tour du lịch cơ sở của BSJZ BSomao BSJDJ, các bạn sẽ thấy tầng một là dòng sản xuất phim X-ray miễn bụi, và tầng hai dành cho loạt thiết bị phục hồi. BSJdZ Chào mừng đến thăm.


Workshop
Workshop
corridor
corridor
trade agency
trade agency
reception
reception
honor
honor
exhibition
exhibition
Engineering research and development office
Engineering research and development office
×
F2, Building 10, Huaide Cuihai Industrial Zone, Bao'an, Shenzhen, China
jackie@zhuomao.com.cn
0086-0755-29929955